Slovinec, -nce m. (Slovinka, -y ž.) 1. příslušník jihoslovanského národa obývajícího hlavně Slovinsko 2. hist. Pomořanští S-i zbytek Pomořanů, západní větev Kašubů; Slovinsko, -a s. jedna ze svazových republik Socialistické federativní republiky Jugoslávie; slovinský příd.: s. národ; s. jazyk; s-é národní písně; přísl. slovinsky: mluvit s.