Tádžik, -a m. (mn. 1. -kové, -ci, 6. -cích) (Tádžička, -y ž.) příslušník národa obývajícího Tádžikistán; Tádžikistán, -u m. (6. j. -u, -ě) jedna ze středoasijských republik SSSR; Tádžická SSR; tádžický příd.: t. jazyk; T-á sovětská socialistická republika; t-čtí občané