Vietnam [vjet-], -u m. (6. j. -u) země v jihovýchodní Asii dočasně rozdělená na dva státy: severní V. Vietnamská demokratická republika; Vietnamec, -mce m. (Vietnamka, -y ž.); vietnamský příd.: v. lid, jazyk; V-á demokratická republika; přísl. vietnamsky