a posteriori [á-órí] (lat. z pozdějšího) filos. ze zkušenosti, podle zkušenosti, pomocí smyslů (op. a priori)