absolutista [-ty-], -y m. (1. mn. -é) 1. absolutní vládce: Josef II. byl osvícenským a-ou 2. stoupenec absolutismu: Rieger nebyl a., ale monarchista (Hol.); absolutistický [-tyc-] příd.: a. režim, stát; a-á vláda; přísl. absolutisticky: vládnout a.