aerofobie, -e ž. med. chorobný strach před vzduchem; aerofobní příd.