agenda, -y ž. (z lat.) 1. souhrn úředních n. spolkových prací a jednání: vést, vyřizovat a-u; převést a-u na někoho; úřední, správní, soudní a.; a. podniku; a. ředitele 2. círk. příruční kniha obsahující popis církevních obřadů; rituál