Nalezeno 3 heslových statí.

agitovati

ned. (z lat.) 1. (pro koho, co; proti komu, čemu; ~) horlivě, zprav. veřejně působit ve prospěch n. …

zaagitovat

dok. provést krátkou agitaci (ve význ. 1): řečník pohotově zaagitoval (Lit. nov.); zaagitovat si d…

zagitovati

[s-a- i za-] dok. 1. (koho, co pro co, proti čemu, k čemu) k agitovati 1: z. všechny lidi, celý svět…