agora, -y ž. náměstí, tržiště starořeckých měst: aténská a.; přen. kniž. středisko městského ruchu