Nalezeno 23 heslových statí.

alkohol

, -u m. (6. j. -u) (z arab. zákl.) 1. chem. a-y kyslíkaté deriváty uhlovodíků 2. lihový nápoj: nemír…

alkoholát

, -u m. (6. j. -u) (z arab. zákl.) chem. sloučenina alkoholu s kovem

alkoholický

příd. 1. k alkohol; vyrobený z alkoholu, obsahující alkohol: a. nápoj; chem. a-é cukry 2. k alkoholi…

alkoholik

, -a m. (mn. 1. -ci, -kové, 6. -cích) (alkoholička, -y ž.) kdo se oddává nemírnému požívání alkoholi…

alkoholismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. nemírné, chorobné požívání alkoholických nápojů; pijáctví: propadnout …

alkoholisovati

[-zo-], alkoholizovati ned. i dok. 1. (co) činit, učinit alkoholickým: a. nápoje *2. (koho) opíjet, …

*alkoholista

, -y m. (1. mn. -é) alkoholik (Vrchl.); *alkoholistický [-ty-] příd. alkoholický: a. mor

alkoholní

příd. k alkohol 1. lihovinový: a. páry *2. oddaný alkoholismu, alkoholický: a. rodina

alkoholoměr

, -u m. přístroj na měření procenta alkoholu v tekutině; alkoholometr

alkoholometr

, -u m. alkoholoměr

alkoholový

příd. k alkohol; alkoholický: a-á vášeň; a-é opojení způsobené alkoholem; a-é páry obsahující alkoho…

antialkoholik

, -a m. (mn. 1. -ci, -kové, 6. -cích) odpůrce požívání alkoholických nápojů; antialkoholismus [-iz-]…

bezalkoholický

[bes-a- i beza-], bezalkoholní (*bezalkoholový) příd. neobsahující, nemající alkohol: b-cké, b-ní ná…

butylalkohol

, -u m. (6. j. -u) (z řec. + arab. zákl.) chem. butanol

etylalkohol

, ethylalkohol, -u m. (6. j. -u) chem. nejběžnější druh alkoholu vznikající lihovým kvašením cukerný…

metylalkohol

, methylalkohol, -u m. (6. j. -u) chem. nejjednodušší alkohol odvozený od metanu; metanol

nealkoholický

příd. neobsahující, nemající alkohol; bezalkoholický: n-é nápoje

odalkoholisovati

[ot-a-zo- i oda-], odalkoholizovati dok. (co) zbavit alkoholu, alkoholismu: odalkoholizovaný nápoj; …

propylalkohol

, -u m. (6. j. -u) (z řec. + arab. zákl.) chem. propanol

protialkoholní

, protialkoholický příd. namířený, bojující proti pití alkoholických nápojů; antialkoholní, antialko…

salicylalkohol

, -u m. (6. j. -u) chem. aromatický rostlinný alkohol používaný zejm. v lékařství

zalkoholisovaný

[s-a-zo- i za-], zalkoholizovaný (*zalkoholovaný Čap.-Ch.) příd. řidč. propadlý alkoholu, alkoholem …

zalkoholisovati

[s-a-zo- i za-], zalkoholizovati dok. řidč. (co) k alkoholizovati 1 (ned.): z. nápoj