Nalezeno 14 heslových statí.

americký

příd. 1. k Amerika: a-á pevnina; a-é řeky; zbož. a. ořech dřevo stromu Carya alba; les. a-á jedle do…

Amerika

, -y ž. 1. jeden z dílů světa: Severní A., Jižní A., Střední A.; Latinská A. republiky Střední a Již…

angloamerický

příd. 1. vhodněji anglickoamerický anglický a americký: a-é ozbrojené síly; a. imperialismus; při vz…

Čechoameričan

, -a m. (1. mn. -é) (Čechoameričanka, -y ž.) Čech usedlý v Americe; čechoamerický příd.: č. spolek

českoamerický

příd. týkající se Čechů v Americe: č-é časopisy

Iberoamerika

, -y ž. Latinská Amerika; -americký příd.: i-é státy

jihoamerický

příd. k Jižní, jižní Amerika: j-é pralesy, řeky, republiky; j-é státy Jižní Ameriky n. jižní části U…

latinskoamerický

příd. k Latinská Amerika; iberoamerický: l-é státy; rozl. např. od latinsko-český aj. český a lati…

neamerický

příd. takový, kt. není americký: n-á činnost příčící se zájmům dnešních vládnoucích kruhů Spojených …

panamerický

[pan-a-] příd. týkající se celé Ameriky (Severní i Jižní); souvisící s panamerikanismem: p-á konfere…

severoamerický

příd. k Severní, severní Amerika: s-é obyvatelstvo; s. občan; s-é státy; zool. aligátor s.; Severoam…

středoamerický

příd. k Střední, střední Amerika: s-á krajina; s-é státy Střední Ameriky, řidč. střední části USA

vnitroamerický

příd. jsoucí, ležící uvnitř Ameriky; týkající se vnitřních amerických poměrů: v-é státy; – v. problé…

všeamerický

příd. řidč. týkající se veškeré, celé Ameriky; panamerický: v-é zimní hry (Lid. nov.)