amerikanistika [-nysty-], -y ž. studijní a vědní obor zabývající se jazykem, literaturou a dějinami Američanů