Nalezeno 11 heslových statí.

ampér

, -u m. fyz. jednotka pro měření množství elektrického proudu, zn. A (nazv. podle fr. fyzika Ampéra)…

ampérhodina

, -y ž. elektr. množství elektřiny, kt. při síle 1 ampéru proteče vodičem za 1 hodinu

ampérsekunda

, -y ž. fyz. množství elektřiny, kt. při síle 1 ampéru proteče vodičem za 1 sekundu; coulomb

ampérmetr

, -u m. fyz. přístroj na měření elektrického proudu v ampérech

ampérový

v. ampér

dvacetiampérový

příd.: d. akumulátor

kiloampér

, -u m. elektr. tisíc ampérů (zn. kA)

mikroampér

, -u m. fyz., sděl. tech. milióntina ampéru

miliampér

, -u m. fyz. tisícina ampéru (zn. mA)

voltampér

, -u m. fyz., elektr. součin napětí a proudu, jednotka zdánlivého výkonu, zn. VA; -ampérový příd.: v…

voltampérmetr

, -u m. fyz., elektr. přístroj k měření proudu a napětí; -ampérmetrický příd.