analgesie [-zi-], analgezie, -e ž. med. útlum bolesti; analgetický [-ty-] příd.: a. prostředek; přísl. analgeticky: lék působí a.