Nalezeno 3 heslových statí.

anglický

příd. k Anglie, k Angličan: a. národ, jazyk; a-á literatura; a-é kolonie britské; a-á královna Spoje…

Anglie

, -e ž. 1. země v jižní části ostrova Velké Británie 2. Velká Británie: politika A. po 2. světové vá…

staroanglický

příd. anglický staré doby: s-á poezie