anglický příd. k Anglie, k Angličan: a. národ, jazyk; a-á literatura; a-é kolonie britské; a-á královna Spojeného království Velké Británie a Severního Irska; a-á sobota se zkrácenou pracovní dobou; a. park zachovávající přírodní krajinný ráz; a-é látky vlněné jednobarevné n. s prostým střízlivým vzorkem; a. kostým prostého střihu; a-á móda (op. francouzská); a. knír přistřižený; a-á slanina; a-á náplast; a-é oko (při pletení) za zadní nit nabírané; a-á míle (asi 1600 m); a-é panny ženský katolický řeholní řád; a-á nemoc (ob.) křivice, rachitis; zmizet po anglicku (hovor.) nenápadně; hud. a. roh altový hoboj; žel. a-á výhybka umožňující na křižovatce jízdu na kolej křižující; přísl. anglicky: rozumět a.; učit se a.; podst. *anglickost, -i ž. anglický ráz