antibiotikum [-ty-], -ka s. (mn. 2. -tik, 6. -kách) (z řec. zákl.) lékár. lék schopný potlačovat n. zcela zničit choroboplodné zárodky: vhodné použití a-a; penicilín a jiná a-a; antibiotický příd.: a-á látka