antifašismus [-iz-] (dř. též -ism), -mu m. odpor, nepřátelství vůči fašismu; boj proti němu; antifašista, -y m. (1. mn. -é) (antifašistka, -y ž.) odpůrce fašismu, bojovník proti němu: hrdinný a.; německý a.; uvědomělá antifašistka; antifašistický [-tyc-] příd. nepřátelský fašismu; protifašistický: a. bojovník; a-á strana; a-é složky v Německu; přísl. antifašisticky