antigen, -u m. (6. j. -u) (z řec. zákl.) biol. látka vyvolávající v těle tvorbu protilátek