Nalezeno 9 heslových statí.

Antarktida

[-tý-], Antarktis [-tys], -idy ž. (z řec. zákl.) souhrnné označení zemí a částí oceánu rozložených k…

Arktida

[-tý-], Arktis [-tys], -idy ž. (z řec.) souhrnné označení zemí a částí oceánu rozložených kolem seve…

nearktický

v. neo-

nearktický

I [-ty-], neoarktický příd. zool., bot. n-á oblast Severní Amerika (od Mexika k severu); n-á květena…

palearktický

v. paleo-

paleoarktický

[-ty-], palearktický příd. bot., zool. p-á oblast severní oblast Starého světa (Evropa, severní a st…

Subantarktida

[sup-a- i suba-tý-], Subantarktis [-tys], -tidy [-tý-] ž. (z lat. + řec. zákl.) přechodná oblast od …

Subarktida

[sup-a- i suba-tý-], Subarktis [-tys], -tidy [-tý-] ž. (z lat. + řec. zákl.) přechodná oblast od sev…

transarktický

[-s-a-ty-] příd. jdoucí přes Arktidu: t. atomový ledoborec; t-é letecké spojení