Nalezeno 7 heslových statí.

arsen

[-zén], arzén, -u m. (6. j. -u) (z řec. zákl.) prvek zn. As, jehož sloučeniny, prudce jedovaté, slou…

arsenál

[-ze-], arzenál, -u m. (6. j. -u, -e) (z it. driv. arab.) 1. skladiště, zásobárna zbraní a vojenské …

arsenik

[-zenyk], arzenik, -u m. (z řec. zákl.) chem. prudce jedovatá sloučenina arzénu, kysličník arzenitý;…

arsenitý

[-ze-], arzenitý příd. chem. označující sloučeniny trojmocného arzénu: kysličník a.

arsenovodík

[-ze-], arzenovodík, -u m. chem. plynná sloučenina arzénu a vodíku, prudce jedovatá

arsenový

v. arsen

larsena

, larsenka, -y ž. stav. slang. Larssenova štětovnice (nazv. podle vynálezce Larssena)