azimut, -u m. (6. j. -u) (z arab.) zeměp. směrový úhel počítaný od základního směru zeměpisného n. magnetického poledníku; hvězd. úhel, kt. svírá s meridiánem vertikál procházející hvězdou; azimutální příd.: a. určení