bezbolestný (*bezbolestivý) příd. 1. nepůsobící bolest, jsoucí bez bolesti: b-á smrt; b. stav; b. porod 2. nejevící bolest: b-á tvář; přísl. -bolestně: b. něco učinit; b. usmrtit (Mach.); uplynout b.; podst. -bolestnost (*-bolestivost), -i ž.