bezprostřední (†bezprostředný) příd. 1. přímý, nezprostředkovaný, neodvozený: b. styk autorů se čtenáři; b. dojem; b. nazírání 2. jsoucí v těsné blízkosti místní n. časové: výstřel z b. blízkosti; někdy otřele místo vyjádření stylisticky výraznějšího: b. okolí nejbližší; b. sousedství přímé; b. nebezpečí, vpád nepřátel ihned, přímo následující 3. přirozený, nenucený, nehledaný, nelíčený: b. nesobecká láska (Svět.); lidé prostí a b.; b. způsob podání; přísl. -prostředně 1. bez zprostředkování, bez prostřednictví; přímo: přejít b. ve vyšší formu držby; b. spojit vědu se skutečností; mluvit veřejně a b. k národu 2. v nejtěsnější blízkosti místní n. časové: zablesknutí b. provázené ranou ihned; někdy otřele místo vyjádření stylisticky výraznějšího: kráčel b. za ním přímo, v patách; b. u domu právě, u samého domu; b. po volbách hned 3. přirozeně, nenuceně, nehledaně, nelíčeně, nestrojeně: veselohra působí velmi b.; radoval se živě a b.; podst. -prostřednost, -i ž. 1. nezprostředkovanost, neodvozenost, přímost: b. mezinárodních styků *2. těsná blízkost místní n. časová: kráčet v těsné b-i za sebou vhodněji blízkosti 3. přirozenost, nenucenost, nehledanost, nelíčenost: b. víry; kouzlo b-i; upřímnost a b. výrazu