bor, -u m. 1. borový les: tmavý, temný, stinný, smutný, nehostinný b.; bory šumí po skalinách (Tyl) 2. nář. borovice: chlapčisko jako b. (A. Mrš.); zdrob. borek, -rku (6. mn. -rcích, -rkách), *bořík, -u, boreček, -čku (6. mn. -čcích, -čkách) m.