boss (řidč. ps. též bos), -a m. (1. mn. -ové) (z amer. angl. driv. hol.) (v kapit. zemích, zvl. v USA) šéf, vůdce, zprav. politické strany