brzký příd. (2. st. brzčejší) takový, který zakrátko bude, nastane: b. návrat; b-é uzdravení; na b-ou shledanou; ženit se v b-ém mládí (Něm.) časném; přísl. brzce v. brzo; v. též vbrzku, vbrzce; podst. brzkost, -i ž. jen ve spoj. v brzkosti brzo