celičký příd. expr. úplně celý, docela celý: c. rok; za c. svět; po c-ém těle (Ner.); v c-é Praze (Jir.)