cenový příd. k cena: c-á hladina; c. index; c-é rozdíly; c-á vyhláška; c-á skupina, třída; c. úřad; c-á kontrola; c-á politika; ekon. c. kartel (v kapit.) monopolní sdružení na základě dohody podniků o společných závazných cenách; přísl. cenově: c. přístupný