chrámový (†chrámovní) příd. k chrám: ch-é průčelí; ch-á loď; ch-á klenba; ch. sbor; ch-ní hudba (Něm.); ch-é náměstí před chrámem