Nalezeno 5 heslových statí.

daleký

příd. (2. st. další v. t.) 1. jsoucí ve velké vzdálenosti místní n. časové; vzdálený, odlehlý (op. b…

hlubokodaleký

příd. sport. skok h. do hloubky a do dálky

nedaleký

příd. jsoucí v nevelké vzdálenosti místní n. časové, blízký: slyšeli jsme zpěv z n-é školy; n-á vesn…

pradaleký

příd. řidč. poněk. expr. velmi daleký: p-é kraje; p-á minulost

předaleký

příd. velmi, nadmíru daleký: p-á země; kniž. v p-ch dobách (Čech) dávno minulých; p-á cesta; zř. p-á…