dalekozraký příd. 1. trpící dalekozrakostí (op. krátkozraký): drží knihu daleko od očí, je d.; oči stářím d-é 2. dobře, pronikavě vidoucí do dálky: vidí už břeh, je d.; přen. kniž. d-á studie, politika bystrozraká, předvídavá; přísl. dalekozrace; podst. dalekozrakost, -i ž. neschopnost vidět ostře blízké předměty (op. krátkozrakost)