deštivý příd. k deštiti; přinášející déšť, s deštěm spojený: d. mrak, den; d-é počasí, jaro; d. kraj s hojnými dešti; zpodst. deštivo, -a s. deštivé počasí: přišly chumelenice, vítr a d.; bezútěšnost vyplývající z d-a; přísl. deštivo, řidč. deštivě: venku je d.