demagogie, -e ž. (z řec.) způsob klamání lživými sliby, lstí a záměrným překrucováním skutečnosti; užívání tohoto způsobu v politice pro získání mas klamem: nestoudná, pustá d.; d. fašistů; demagogický příd.: d. projev, způsob; d-á agitace; d-á hesla užívající demagogie; d. vůdce; d-á politika hitlerovského režimu; přísl. demagogicky: d. něco prohlašovat; d. něčeho využívat