desítka, -y ž. (2. mn. -tek) 1. číslice 10; zprav. ob. to, co je jí označeno: římská, arabská d.; jet d-ou tramvají trati č. 10; čepovat d-u desetistupňové pivo; platit d-ou bankovkou platící deset jednotek měny; nést, mazat d-u (v karetní hře) kartu s deseti znaky 2. skupina o desíti jednotkách: tři d-y let; mnoho d-tek kilometrů; propouštět dělníky po d-ách; úderná d. skupina deseti lidí; polit. (dř.) jednotka základních organizací KSČ, zprav. o deseti členech 3. sport. slang. (při kopané) pokutový kop (ze vzdálenosti 9 m 96 cm od branky): střílet d-u