devatenáct (†devatenácte) čísl. zákl. označuje počet 19: je mu d. let; devatenáctkrát čísl. nás. příslovečná; devatenáctý čísl. řad.: d. rok; d-é století; devatenácterý čísl. druh. (o jmenných tvarech v. desaterý) jsoucí v devatenácti různých druzích; (u jmen pomn., hromad., látkových a abstr. též ve význ. čísl. zákl.) devatenáct: d. chléb; d-y nůžky; devatenáctina, -y ž. část něj. celku vzniklá jeho rozdělením na devatenáct stejných dílů; devatenáctka, -y ž. v. t.