dnešní příd. 1. týkající se dne, který právě je: d. den, večer; d. oslavy; d. tisk, noviny vydané dnes; napsat na dopis d. datum 2. týkající se přítomné doby; přítomný, nynější, současný: d. mládež, společnost, jazyk, literatura 3. ob. pošetilý, zpozdilý, nezkušený: mne neošidíš, nejsem d.; copak jsem d.?