Nalezeno 9 heslových statí.

dnes

(ob. dneska, nář. dnesky) přísl. 1. přítomného, dnešního dne: d. je středa; d. máme mnoho práce; pro…

dodnes

, řidč. dodneška (ps. též do dneška) přísl. až do dnešního dne; dosud: usadil se v Praze a d. tam ži…

nadnes

přísl. ob. na dnešek: lístky do kina n.

nadnesený

příd. 1. lehce se nadnášející: virtuózně n-é taneční pohyby 2. přehnaný, nadsazený, přepjatý: n-é ce…

podnes

přísl. až do dnešního dne, až do této, nynější doby; do dnes, dodneška, dosud, doposud, doposavad: p…

podnesek

, -sku m. (6. mn. -scích), podneska, -y ž. (2. mn. -sek) mysl. vejce n. mládě z druhého hnízdění

přednes

, -u m. (6. j. -u) 1. přednášení, přednesení (ve význ. 1, 2): p. referátu; vybrat si básně k p-u rec…

†přednesení

, †přednešení, s. projev 2, prohlášení 1, řeč: vyslechnout p-sení pana misionáře (Nov.); p-šení n…

přednesový

příd. k přednes; týkající se přednesu (zvl. hudebního díla): vysoká úroveň p-á; p-á stránka; Dvořáků…