dobromyslný příd. dobrácký, dobrosrdečný, dobrodušný: d. člověk; d-á tvář jevící dobráctví; d. humor; přísl. dobromyslně; podst. dobromyslnost, -i ž.