Nalezeno 13 heslových statí.

doma

přísl. v místě svého stálého pobytu (ve svém bytě, ve své domácnosti, u své rodiny, ve své obci, ve …

*domabyl

, -a m. (1. mn. -ové) kdo rád pobývá doma, pecivál: zatvrzelý d. (Řez.); ze psa se stal d. (Hod.); —…

domakat se

dok. ob. 1. (čeho) hmatáním, hmatem něco zjistit; dohmatat se: ruka se domakala něčeho podezřelého 2…

domakávat se

ned. k domakat se, domáknout se

domalovati

dok. (co, koho; ~) dokončit malování; přestat malovat: d. portrét, pokoj; žena se domalovala; domalo…

domalovávati

ned. k domalovati

*domař

, -e m. hanl. majitel domu n. spekulant se stavbou a prodejem domů: dvojnásobný d. (Štech) majitel d…

*domařský

příd. k domař: d. majestát; d-á spekulace

*domased

, -a m. kdo je nejraději doma, pecivál (Lang.)

mladomanžel

, -a m. (5. j. -i, mn. 1. -ové, -é, 4. -y, -e, 7. -y, -i) řidč. novomanžel; obyč. mn. m-é novomanžel…

pseudomarxista

, -y m. (1. mn. -é) kdo se za marxistu jen vydává: štít pravých marxistů proti p-ům (Z. Nej.); pseud…

pseudomaterialismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. nepravý, předstíraný materialismus: koketování s p-em (Z. Nej.)

Sodoma

, -y ž. bibl. město zničené podle pověsti ohnivým deštěm pro prostopášnost jeho obyvatel: přen. tam …