Drávid, -a m. D-ové původní indické obyvatelstvo, dnes usazené převážně v jižní Indii; drávidský příd.: d-é kmeny; d-é jazyky