Nalezeno 10 heslových statí.

dynamo

, -a s. (z řec. zákl.) 1. elektr. zařízení na výrobu stejnosměrného proudu: spolehlivý chod d-a; osv…

dynamo-

I (z řec.) první část složených slov spojující část druhou s významem řec. slova dynamis síla jako s…

dynamoelektrický

příd. elektr. d. stroj přeměňující mechanickou energii na elektrickou

dynamometamorfosa

[-óza], dynamometamorfóza, -y ž. geol. přeměna hornin tlakem, při níž za vyšší teploty nastává překr…

dynamometr

, -u m. tech., med. přístroj k měření mechanické síly; siloměr; dynamometrický příd.: d-é měření, za…

dynamomotor

, -u m. elektr. elektrický stroj, kterého lze použít jednak jako dynama, jednak jako motoru

dynamon

, -u m. (6. j. -u) (z řec. zákl.) tech. trhavina, jejíž hlavní složkou je dusičnan amonný; dynamonov…

dynamovec

, -vce m. člen Dynama

dynamový

v. dynamo

turbodynamo

, -a s. elektr. dynamo poháněné turbínou