egyptský příd. týkající se Egypta; pocházející z Egypta: stará e-á kultura; e-é sfingy, pyramidy; e-é hieroglyfy; E-á oblast Sjednocené arabské republiky; e-ští lodivodi; (v narážkách na biblické vypravování;) prodán jako Josef E.; e-á tma naprostá; e-é rány na českou zemi těžké pohromy; nenasytní jako e-é kobylky; sedm tučných let e-ch období blahobytu; zlákaly ho e-é hrnce blahobyt; zkusil jako Židé v e-ém zajetí velice mnoho; e-á mana jedlé plody kasie rourovité; zool. kobra e-á přísl. egyptsky: číst, psát e.