elektronvolt, -u m. (6. j. -u) fyz. jednotka elementární energie, zejm. v atomové fyzice (energie elektronu urychleného napětím 1 V, zn. eV)