empirický příd. zakládající se na zkušenosti, empirii, daný zkušeností; aposteriorní (op. apriorní): e-á metoda; e-é hledisko; fyz. e. vzorec matematické vyjádření vztahu mezi veličinami, pro něž jsme pozorováním zjistili řadu hodnot: přísl. empiricky: postupovat e.; chápat smysl dějin e.; podst. empiričnost, -i ž.