Nalezeno 5 heslových statí.

adverbium

, -ia s. (z lat.) jaz. příslovce: a. času; adverbiální příd. jaz. příslovečný: a. přípona, určení; →…

erbium

, -ia s. chem. jeden z prvků vzácných zemin zn. Er (nazv. podle švédského města Ytterby)

preverbium

, -ia s. (z lat.) řidč. jaz. slovesná předpona, prefix

terbium

, -ia s. chem. prvek ze skupiny vzácných zemin, zn. Tb (nazv. podle švéd. naleziště Ytterby); terbio…

yterbium

, -ia s. chem. kovový prvek ze skupiny vzácných zemin, zn. Yb (nazv. podle švéd. naleziště Ytterby)