Nalezeno 8 heslových statí.

anestesie

[-tézi-], anestézie, -e ž. (z řec.) med. ztráta citlivosti; znecitlivění urč. části těla, též uměle …

estetický

[-ty-] příd. 1. vztahující se k estetice; obírající se uměleckou stránkou věci: e-é studie; e. rozbo…

hyperestesie

[-tézi-], hyperestézie, -e ž. (z řec. zákl.) med. zvýšená citlivost, přecitlivělost tělesná i duševn…

kinestesie

[-ézi-], kinestézie, -e ž. (z řec. zákl.) psych. soubor počitků buzených z nitra pohybových ústrojí;…

literárněestetický

[-ty-] příd. týkající se literární estetiky: l-á studie

mimoestetický

[-ty-] příd. jiný než estetický: zřetele m-é (Šal.)

neestetický

[-ty-] příd. nevyhovující požadavkům krásy n. vkusu; nehezký, nevkusný, nepěkný: n. obraz; n-á stavb…

synestesie

[-ézi-], synestézie, -e ž. (z řec.) psych. vyvolání vjemu jednoho smyslu podnětem z jiné smyslové ob…