extra přísl. (z lat.) ob. 1. zvlášť, odděleně: přijít e. (ne s ostatními); dám to každému e.; dal si peníze (pro sebe) e. stranou: objednal si to a zaplatil e. 2. expr. zvlášť, mimořádně: jeho to nijak e. nemrzelo; přijel e. kvůli tomu jen proto; extra příd. (neskl.) ob. 1. zvláštní, oddělený: e. pokoj; e. příplatek; e. kapitola 2. expr. zvláštní, mimořádný, neobvyklý: musí mít vždycky něco e.; ať je to něco e. (pěkného)!; to se ví, on je e. třída!