Nalezeno 5 heslových statí.

farář

, -e m. (farářka v. t.) (z něm.) duchovní, který vede správu farnosti: venkovský f.; f. kázal; f. cí…

farářka

, -y ž. (2. mn. -řek) 1. (v někt. církvích) žena vykonávající úřad faráře 2. ob. žena faráře

farářovat

ned. hovor. vykonávat úřad faráře, být farářem: farářoval dlouhá léta v horách; za farářování P. Hav…

farářský

příd. k farář: f-é působení; f. obličej typický pro faráře, přen. kulatý, hladký; přísl. *farářsky

farářství

, s. 1. řidč. působení jako farář; hodnost faráře: za f. kněze XY; nástupce ve f. *2. kněžství: j…