fonetický [-ty-] příd. 1. k fonetika: f. rozbor slova; f-á transkripce; f. pravopis podle výslovnosti; f. ústav pro pěstování fonetiky 2. zvukový: f-á realizace hlásky; přísl. foneticky: rozbírat slabiky f.; psát f. tak, jak se vyslovuje